Basisschool

Het hart van het onderwijs, is het onderwijs vanuit het hart

Naar de basisschool

Eigen, uitnodigend en met vertrouwen

Kindcentrum de Loft is een omgeving waar kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen vanuit vertrouwen van- en met elkaar en vanuit eigenaarschap. We zijn groot in ontwikkeling en persoonlijk in aandacht.

De leeromgeving nodigt uit tot spelend leren en ontdekken, waarbij het aanbod wordt aangepast op het kind. Meer uitgebreide informatie hierover staat in de schoolgids.

Goed pedagogisch klimaat

We organiseren ons aanbod in bouwen en maken medewerkers samen verantwoordelijk voor groepen kinderen. De samenwerking op inhoud (didactisch en pedagogisch handelen) kun je terugvinden in de hele school.

We gaan uit van het principe; een goed pedagogisch klimaat als basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Schooltijden

Op KC De Loft werken voor de basisschool met met het 5-gelijke-dagen model. Elke dag duurt even lang. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur.

We hebben een continurooster en dat betekent dat de kinderen tijdens de pauze op school blijven. Ze eten met de leerkracht in de groep en spelen daarna buiten op het plein.

Er is een inlooptijd vanaf 8.15 uur. De leerkracht is dan voor kinderen beschikbaar voor een praatje of kinderen kletsen gezellig met elkaar.

Twee keer per dag is er een pauzemoment. Een kwartier in de ochtend en een half uur tussen de middag.

Waar we goed in zijn ...

Spelend leren en ontdekken met een betekenisvol aanbod dat past op individueel kindniveau.

Werken in drie bouwen

De onderbouw

De onderbouw bestaat uit de groepen 1-2-3 In de onderbouw staat ontdekken, nieuwsgierig zijn en bewegend leren centraal. Deze groepen werken nauw samen met de peuters zodat de jongsten van ons kindcentrum veel kunnen leren van elkaar en samen de wereld steeds meer ontdekken.

De middenbouw

De Middenbouw zijn onze groepen 4-5 In deze bouw staat het leren van de basis voor rekenen, taal en lezen en dan vooral het automatiseren van de bassistof centraal. De kinderen uit groep 4-5 leren in deze fase steeds meer over zichzelf en ontdekken hun talenten. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze talenten goed te kunnen benutten.

De bovenbouw

De bovenbouw zijn de groepen 6-7-8 In de bovenbouw zie je een grote differentiatie van mogelijkheden die kinderen hebben. Dat is ook logisch, ze stromen immers uit van Vmbo tot Vwo. Onze leerlingen hebben in de voorgaande bouwen al veel geleerd over samenwerken en ook regie houden over hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. We stimuleren onze leerlingen het uiterste uit hun mogelijkheden te halen zodat ze goed voorbereid uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Iedereen krijgt de mogelijkheid om eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. We gaan uitdagingen niet uit de weg en durven buiten de gebaande paden te gaan om iets nieuws te ontdekken. We kijken met regelmaat of datgene wat we doen nog past in de tijd en omgeving waarin we leven en veranderen waar dat nodig is.

Ons gezamenlijk avontuur op jouw pad ...

School is voor ons meer dan leren

Op onze school leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Wij zijn een school waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

Spreekt dit je aan? Maak dan een afspraak of kom kennismaken.

Praktische info

Om samen een vliegende start te maken mag je kind al komen ‘wennen’ op school. Zo kan het met een fijn gevoel starten als de eerste schooldag komt.

Aanmelden

Je kind kan op elk willekeurig moment worden aangemeld. Wanneer het vier jaar wordt kan het naar school. Spreekt de basisschool en wil je je kind aanmelden, vul dan vlug het formulier in.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven