Over KC De Loft

Wij zijn een kindcentrum waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

Waar we voor staan

In ons kindcentrum leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Wij zijn een kindcentrum waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

We streven naar een betekenisvol aanbod voor alle kinderen zodat zij zich zo breed mogelijk ontwikkelen.

Avontuurlijk

We bieden een rijke leeromgeving waar leren en spelen en bewegen samengaan. We halen buiten naar binnen en andersom.

Kindcentrum De Loft heeft een natuurlijke uitstraling waar iedereen zich thuis voelt.

Verwonderen en leren ontdekken horen bij ons.

Dynamisch

Iedereen krijgt de mogelijkheid om eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan uitdagingen niet uit de weg en durven buiten de gebaande paden te gaan om iets nieuws te ontdekken.

We kijken met regelmaat of datgene wat we doen nog past in de tijd en omgeving waarin we leven en veranderen waar dat nodig is.

Respectvol

We gunnen iedereen een
goede plek waar gelukkig zijn belangrijk is en waar we samen kunnen zijn en samen kunnen leren en spelen.

We kijken goed naar wat iedereen nodig heeft en maken gebruik van elkaars unieke kwaliteiten.

We zijn samen onderweg, letten op elkaar en zijn open en eerlijk.

Wat wij als doel hebben ...

We zijn een kindcentrum dat groot is in ontwikkeling en persoonlijk in aandacht. We kijken buiten de muren van ons kindcentrum en brengen buiten naar binnen. We ontdekken samen de wereld en de maatschappij en welke plek ieder hierin heeft. We bieden een veilige omgeving waar iedereen zich kan ontwikkelen. Fouten maken hoort bij onze ontdekkingstocht. We kijken naar wat ieder nodig heeft en zijn er voor elkaar. We zijn actueel en bij de tijd en spelen in op een steeds veranderende omgeving.

Zoals wij naar de toekomst kijken

Elk kind dat in ons kindcentrum komt is uniek en heeft talenten. Naast het ontwikkelen van leerdoelen stellen we ook doelen om deze talenten te benutten. Wanneer kinderen zicht hebben op eigen talent en ontwikkelpunten leren ze sturing geven aan hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk maakt het kind deel uit van een groep en wordt mede hierdoor gevormd.

We vinden het van groot belang dat kinderen leren samen zijn, samen spelen, samen werken, samen delen en elkaar helpen. We leren hun ook het belang van goed om gaan met conflicten. Een kindcentrum is immers net een maatschappij in het klein, daarin is ook niet iedereen het met elkaar eens. Dat hoeft ook niet wanneer je dit respectvol duidelijk maakt.

Samen zorgen we voor een veilige, rustige omgeving zodat de kinderen zich vrij van emotionele belemmeringen kunnen ontwikkelen. Hierbij is de situatie thuis ook belangrijk voor ons. 

We sluiten aan bij het nieuwsgierige, jonge kind dat de wereld wil verkennen. Het is onze taak om situaties te creëren waarin kinderen zichzelf leren kennen en leren om uitleg vragen. Dat bevordert het zelfvertrouwen en zelfkennis en dragen daarmee bij aan een mooie toekomst.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Spreekt het kindcentrum  je aan en wil je je kind aanmelden, vul dan vlug het formulier in.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven