Scholing en instructies van kwaliteit

Het jonge brein van de kinderen ontwikkelt zich in stappen, dat naarmate ze ouder worden, meer complexe opdrachten kan verwerken. Er wordt dagelijks veel informatie gegeven aan- en gevraagd van kinderen en deze informatie moeten ze verwerken. Om structuur in het leren aan te brengen, doorlopen we vaak dezelfde stappen om structuur in het leren aan te brengen. Dat zorgt ervoor dat kinderen deze stappen ook kunnen toepassen wanneer de opdrachten moeilijker zijn.

Om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben, volgt het hele team scholing van wetenschappelijk onderbouwde theorie. We gebruiken hiervoor het EDI-model. EDI gaat uit van het principe dat kinderen leerstof eigen maken wanneer ze dit in een vast model van stappen aangeboden krijgen.

De scholing wordt begeleid door een externe expert en vindt plaats op geplande studiedagen. Tijdens de lessen is er begeleiding om bewuste keuzes in te passen. We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en te leren om feedback te ontvangen zoals we dat ook aan onze kinderen leren. Daarom bezoeken we elkaar tijdens de les en wordt er gecoached door de intern begeleider en de directie.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Digitaal onderwijs binnen ons dagelijks aanbod

De kinderen van de huidige generatie groeien op in wat wij noemen het digitale …

Samenwerking met Externe partner Ecsplore

Kindcentrum de Loft hecht veel waarde aan een gezonde leeftijd. Voldoende en goed begeleide …

Bouwen met aandacht voor verschillen en mogelijkheden

Kinderen leren samen en tegelijkertijd mogen ze verschillen in tempo en diepgang. Er is …

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.