Lezen is Top (LisT)

Op de Loft willen we een sterk en structureel aanbod van ontluikende en beginnende geletterdheid aan onze kinderen aanbieden. Dit aanbod wordt samengesteld vanuit de ‘Lezen is Top’ (LisT) gedachte, die als voorwaarde voor rijk leesonderwijs stelt dat kinderen dagelijks worden ondergedompeld met het lezen van boeken, lekker worden voorgelezen en tegelijkertijd ook leren dat elk verhaal heel veel waardevolle informatie bevat over personen, emoties, gebeurtenissen met oorzaak en gevolg en informatie over de wereld om ons heen. Een belangrijke voorwaarde voor het vak begrijpend lezen dat in de middenbouw en zeker in de bovenbouw onderdeel van het lesaanbod is.

Medewerkers uit de onderbouw, leraren, leraarondersteuners, en pedagogisch medewerkers uit de peuteropvang volgen scholing om een doorgaande lijn te ontwikkelen en om kennis op te doen over het belang van en- vaardigheid bij het realiseren van o.a. (voor)lezen, creatief schrijven, een rijk taalaanbod, een rijke leesomgeving.

Met onze partners uit de (jeugd)zorg, maatschappelijk werk en sport bouwen we aan een samenwerking om een rijk aanbod samen te stellen en ook om hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen en soms gezinnen. We maken samen plannen om onze kinderen het beste te bieden en om onze ouders mee in het gesprek te betrekken over allerhande zaken die een rol spelen bij het begeleiden, coachen en opvoeden van kinderen. Ieder vanuit zijn specifieke kennis en ervaring en samen vanuit een grote passie voor kinderen.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Onderzoekend en ontdekkend leren

De wereld en alle mogelijkheden van het leven ontdekken past bij het van nature …

Scholing en instructies van kwaliteit

Het jonge brein van de kinderen ontwikkelt zich in stappen, dat naarmate ze ouder …

Digitaal onderwijs binnen ons dagelijks aanbod

De kinderen van de huidige generatie groeien op in wat wij noemen het digitale …

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven