Waardering en geluk op de werkplek

We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd en gelukkig voelt op de werkplek. Immers, gelukkige leerkrachten zijn energiek en stralen dit ook uit naar de kinderen. Dit zorgt voor een fijne leerplek voor kinderen waardoor leren ook echt de ruimte krijgt.

In de praktijk betekent dit dat we heel bewust aandacht besteden aan onze professionele omgang met elkaar. Ook zorgen we op tijd voor ontspannen bijeenkomsten die informeel zijn en waarbij we oog hebben voor persoonlijke interesses en kwaliteiten van elkaar. Door bewust tijd met elkaar te besteden ontstaat er een basis van vertrouwen waardoor werk-gerelateerde vraagstukken in een constructief overleg opgelost worden met afspraken waarin iedereen zich kan vinden.

Op de Loft werken we met een jaarplanning waarin overleg van onderwijsinhoud van de diverse vakgebieden en ook organisatorisch overleg en afspraken maken in een vaste cyclus gepland staan. Elk overleg over onderwijsinhoud wordt geleid door een teamlid dat affiniteit heeft met dit vak en hierover actuele kennis met het team deelt. Zo maken we de beste keuzes voor de kinderen van de Loft en zorgen we voor een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit.

Met het hele team van leraren, leraarondersteuners, pedagogisch medewerkers, ondersteunend medewerkers facilitair en directie werken we samen als een hecht team, waarin ieders expertise en inzet belangrijk is om samen succesvol te zijn.

Door elkaar naar een hoger niveau te tillen en aandacht te hebben voor elkaar, zorgen we voor een fijne plek waar je je gewaardeerd voelt en gelukkig kunt zijn.

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Digitaal onderwijs binnen ons dagelijks aanbod

De kinderen van de huidige generatie groeien op in wat wij noemen het digitale …

Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het …

Lezen is Top (LisT)

Op de Loft willen we een sterk en structureel aanbod van ontluikende en beginnende …

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven