Strategie

Gelukkig zijn is de basis om het beste uit jezelf te halen

Inleiding

We bieden een rijke leeromgeving en een goede plek waar gelukkig zijn belangrijk is. Want gelukkig zijn is de basis om het beste uit jezelf te halen. Een plek om te leren, te spelen en te bewegen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen om nu deel te kunnen nemen en voorbereid te zijn op de toekomst.

Nu en in de toekomst

Onze aanpak

We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren met onze expertise, ervaring, betrokkenheid en ontwikkelkansen onze bijdrage aan de maatschappij vergroten. Dan doen we door de kinderen, hun ouders en de directe omgeving meer mogelijkheden te bieden, ze extra uit te dagen, te stimuleren en waarderen waardoor wij onze missie daadwerkelijk waarmaken.

Versterken professionele cultuur en samenwerking

We zetten stappen naar het verbeteren van de kwaliteit door scholing.

We zien veel individuele ontwikkeling in het kindcentrum en dat is op te maken uit een fijne sfeer, grote betrokkenheid bij de kinderen en medewerkers en stijgende leerresultaten.

De volgende stappen die we gaan zetten zijn het verbinden van de doorgaande lijn en het zichtbaar maken van de ontwikkelingen aan elkaar.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen en talentontwikkeling geldt voor …

Scholing en instructies van kwaliteit

Het jonge brein van de kinderen ontwikkelt zich in stappen, dat naarmate ze ouder …

Bevorderen vitaliteit medewerkers en versterken leiderschap

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk komen. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn die investeert in de vitaliteit, het welbevinden, de ontwikkeling en het behoud van onze medewerkers.

We maken kennis met de pijlers van vitaliteit en de kwalificatie van een vitale medewerker.

We gaan op zoek naar hulpbronnen om de vitaliteit te vergroten en inzichtelijk te houden.

We krijgen inzicht in de eigen vitaliteit en stimuleren onszelf en anderen.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Waardering en geluk op de werkplek

We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd en gelukkig voelt op de …

Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het …

Herinrichten (anders/passend organiseren) schoolorganisatie

We werken samen met andere scholen, kindpartners en externe partijen. Dat doen we zodat we minder kwetsbaar zijn, de werkbelasting vermindert en er mogelijkheden ontstaan om multidisciplinaire teams in te richten.

We laten het traditionele onderwijs, waarbij klassikaal gewerkt wordt, steeds meer los. Ook houden we niet vast aan leerstofjaarklassensysteem. We letten scherp op de leerresultaten en zetten meer in op de ontwikkeling van executieve vaardigheden.

We geven vertrouwen en verantwoordelijkheid aan onze leerlingen om delen van het leerproces bouwoverstijgend te doen.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Buitenles is leuk en gezond

In het maken van visie op onderwijs en organisatie bij de verhuizing naar de …

Digitaal onderwijs binnen ons dagelijks aanbod

De kinderen van de huidige generatie groeien op in wat wij noemen het digitale …

Opdrachten van een hogere complexiteit

In elk leerjaar kom je kinderen tegen die de aangeboden leerstof snel doorzien en …

Bouwen met aandacht voor verschillen en mogelijkheden

Kinderen leren samen en tegelijkertijd mogen ze verschillen in tempo en diepgang. Er is …

Onderzoekend en ontdekkend leren

De wereld en alle mogelijkheden van het leven ontdekken past bij het van nature …

Versterken verbinding onderwijs & (jeugd)zorg (zo inclusief mogelijk)

We gaan op zoek naar invulling van verbindingen tussen onderwijs, (jeugd)zorg en (kind)partners. Dit doen we omdat ieder kind het recht heeft om zich maximaal te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.

We gaan spraak- en taalproblemen vroeger ontdekken. Daarom gaan we vanaf groep 0 (peuters) en de onderbouw (1-2-3) dagelijks werken met een gezamenlijk taalproject waarbij lezen, voorlezen, creatief schrijven centraal staan.

We willen de doorgang van peuter naar kleuter beter voorbereiden waarbij we de ontwikkeling van het kind centraal stellen en de omgeving hierbij zo goed mogelijk inrichten voor wat betreft spelen, leren en groei.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe deze strategische pijler in de praktijk wordt gebracht aan de hand van onderstaande praktijkvoorbeelden.

Samenwerking met Externe partner Ecsplore

Kindcentrum de Loft hecht veel waarde aan een gezonde leeftijd. Voldoende en goed begeleide …

Duurzamer en groener met CNME De Rollen

CNME De Rollen is de organisatie die mensen wil inspireren om bij te dragen …

Lezen is Top (LisT)

Op de Loft willen we een sterk en structureel aanbod van ontluikende en beginnende …

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven