Vitaliteit

Vitale medewerkers staan aan de basis van goed werkgeverschap. Dit betekent investeren in het welbevinden van onze medewerkers. Uitgangspunt is daarbij om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en daarover verantwoording te vragen met als basis vertrouwen en bewustwording van autonomie en regie.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk komen, dat zij zich goed voelen op hun werkplek met aandacht voor een goede balans tussen werk en privé. Daarbij letten we onze cultuur en vitaliteit (privé, werkinhoud, werkrelaties, werkvoorwaarden, werkomstandigheden, persoonlijke vitaliteit en werkbeleving).

Samen gaan we op weg naar een (nog) vitaler KC De Loft!

Meer lezen over de uitvoering van de strategische thema’s

Scholing en instructies van kwaliteit

Het jonge brein van de kinderen ontwikkelt zich in stappen, dat naarmate ze ouder …

Samenwerking met Externe partner Ecsplore

Kindcentrum de Loft hecht veel waarde aan een gezonde leeftijd. Voldoende en goed begeleide …

Kindante kenniskringen

Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen en talentontwikkeling geldt voor …

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven